Zrównoważona turystyka

Zrównoważona turystyka to potrzeba naszego współczesnego świata. Dlatego wychodząc naprzeciw środowisku naturalnemu, które jest naszym domem, a także   w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług z pełną świadomością przyłączam się do projektu Travelife.

Trendy światowej turystyki jasno pokazują, że ekologia i zrównoważony rozwój są dzisiaj priorytetem. Postępujący mechanizm zmian kształtuje również coraz wyższą świadomość problemu wśród Gości, dla których najważniejsze są autentyczne przeżycia oraz odpowiedzialność za zrównoważony rozwój. UNWTO wskazuje kilka nowych trendów, w tym zakresie:

  • Bezpieczeństwa Gości związanego ze zdrowiem.
  • Świadomych podróży – dłuższych pobytów, autentycznych przeżyć.
  • Zielonych podróży – wzrasta świadomość Gości w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Z drugiej strony coraz więcej przedsiębiorstw turystycznych jest wyczulonych na zagadnienia zrównoważonego rozwoju i posiadają one istotne możliwości wdrażania odpowiednich strategii poprzez   weryfikację i wybór kontrahentów w zależności od tego, czy spełniają oni określone kryteria.

Travelife

Dlatego moim pierwszym krokiem było przystąpienie do Travelife. Jest to inicjatywa w zakresie szkoleń i certyfikacji dla przedsiębiorstw z sektora turystycznego chcących zaangażować się w zrównoważony rozwój.

Jestem obecnie w fazie 1., tak zwanej Travelife zaangażowany, mającej na celu przygotowanie do fazy 2: Travelife Partner. Dopiero po zakończeniu drugiej fazy będę mogła ubiegać się o pełną certyfikacji CroVibes by Agnieszka Puszczewicz.

Oświadczenie o misji zrównoważonego rozwoju

Naszym celem jest przyczynienie się współtworzenia zrównoważonego rozwoju społeczeństwa oraz turystyki. Naszym celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na  środowisko naturalne, społeczno-kulturowe i ekonomiczne dzięki dostosowaniu naszych standardów polityki biznesowej.  Dołożymy wszelkich starań, aby nasze wysiłki były korzystne etycznie oraz społecznie dla lokalnej ludności. Popieramy wysiłki naszych dostawców ukierunkowane na osiąganie standardów zrównoważonego rozwoju. Zachęcamy również naszych Klientów do podnoszenia świadomości w tej dziedzinie. Będziemy dążyć do motywowania ich zmiany sposobu myślenia na temat zrównoważonego rozwoju turystyki.